Zženštilý ale chlap

Z

Bol zženštilý a jediným jeho dôstojným, osobným prvkom bolo jeho vojenské zaradenie rotného práporčíka. Spolurozhodoval o všetkých našich vojenských dovolenkách, opušťákoch a vychádzkach. Bol pre nás alfou a omegou, kto by si ho znepriatelil, domov by sa nepozrel ani na Vianoce. Potrebovali sme ho, on nás už menej. To neznamenalo, že sme si z neho, ako vojaci, nerobili žarty. Aj s Miloša sme si robili žarty, pretože ten po službe štrikoval svetre a potom nimi obdarovával spoluvojakov. Robili sme si z oboch žarty a bolo toho neúrekom. Napodobňovali sme ich reč i chôdzu. A napriek tomu ani jeden z nich nebol homosexuál.

Rotný práporčík neuveriteĺným spôsobom miloval svoju priateĺku. Denne jej písal listy. Každý boži deň jej napísal jeden list. Do roka ich bolo tristošesťdesiatpäť. Za tie dva roky, dvakrát toĺko. Videl som tie listy. nebol to jednostranový list, ale hneď niekoľko stránok, napísaných drobným, úhľadným písmom. Tá jeho pravideľnosť s akou písal listy svojej snúbenici ma dostávala do kolien.

A potom som ju neskôr videl na bráne. To dievča bola anjelik. jemná, pokorná a krásna. My vojaci sme vedeli, že s ňou ešte nespal. Ich láska, preto a možno napriek tomu bola rozvinutá ako ruža, nie však okázalo, ako sa na ružu patrí, ale nenápadne a úctivo. Ako dáky poľný kvietok, pyšniaci sa jemnosťou a pokorou. Asi by ste ju prehliadli v normálnom živote, tak obyčajne pôsobila. Ten vojak mal odo mňa veškerú úctu a rešpekt. Nijako sa nevypínal, nepredvádzal. Žil si svoj vojenský život. V čase voľna si sadol k svojmu nedopísanému listu a opätovne v ňom nadviazal na priadky nite lásky a presvätej a utešenej pozornosti.

Ohviezdičkujte článok!

Pridať komentár

Od herman

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch