Značka (tág)trenčín

V Trenčíne poprcháva

V

Zobrazenia príspevku: 2 Trenčín objala tichá hmla, ospalo jemne mrholí. A dážď ti prská do vlasov. . A prešlapuješ na mieste, zatiaľ, čo po skle, tančia smädné kvapky. . Mladí si dohodli schôdzku, pod starou mestskou bránou, a potkli sa na šiestej. . Stará učiteľka hudby hrá alzhaimerického Mózarta, a vonku sa už temer zotmelo. . A ticho smoklí do perín, oknami stekajú prsty tónov, hlučia sa do...

Trenčín

T

Zobrazenia príspevku: 10 Trenčín objala tichá hmla, jemne mrholí. Dážď prská do vlasov. A prešlapuje na mieste, zatiaľ, čo po skle, tančia nahé kvapky. Mladí si dohodli schôdzku, pod starou bránou, na šiestu hodinu. Stará učiteľka hudby hrá Mózarta. Vonku sa ticho zotmelo. To ticho smoklí do perín, stekajú tóny do farebných bodiek. Láska sa vznáša nad mestom, vľúdny tmavý mrak. To príšerné ticho...

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch