Značka (tág)rotný

Zženštilý ale chlap

Z

Zobrazenia príspevku: 4 Bol zženštilý a jediným jeho dôstojným, osobným prvkom bolo jeho vojenské zaradenie rotného práporčíka. Spolurozhodoval o všetkých našich vojenských dovolenkách, opušťákoch a vychádzkach. Bol pre nás alfou a omegou, kto by si ho znepriatelil, domov by sa nepozrel ani na Vianoce. Potrebovali sme ho, on nás už menej. To neznamenalo, že sme si z neho, ako vojaci, nerobili...

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch