Značka (tág)obeť

Svet nič nevie

S

Zobrazenia príspevku: 0 Stal som na vysokom kopci, hladný, zúbožený a vyčerpaný. Rozhliadal som sa. Dovidel som ďaleko, celú zem som obsiahol svojim unaveným pohľadom. Obzrel som sa. Nevydržal som sa tam pozerať. Plakali tam deti, čo nenašli domov. Plakali tam ženy, čo boli prinútené nedôstojne konať. Videl som Borgiu na pápežskom stolci, spokojne sedel a umýval sa. Z úst mu penila krv. Videl som...

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch