Značka (tág)jehova

Čári máry fuk

Č

Zobrazenia príspevku: 28 Viete, že astrológia, veštectvo a mágia (čierna i biela) sú v Biblii, pod trestom smrti, zakázané? Sám som sa mágiou, predtým, než som sa stal Jehovovým svedkom, zaoberal, dokonca profesionálne – ako telefonický poradca. Niektorí tzv mágovia, to robia podvodne, ale daktorí (je ich podstatne menej) spolupracujú s demónmi. Ich predpovede sa, možno, plnia. Ako je to...

Horko plačem nad tým, čo na nás príde

H

Zobrazenia príspevku: 4 Mám úzkosť a obrovskú starosť. V najbližšom období to príde. Obrovské súženie na ľudstvo. Bude to také veľké súženie, akého nikdy nebolo a ani viac nebude. Trápim sa preto, čo má prísť a neraz ma strháva zo spánku. Ľudia buďte k sebe milosrní. Súženie bude skrátené len pre vyvolených. Ľudia, ktorí prežili a vycházajú z veľkého súženia (jw.org) Daniel 12:1 – A nastane...

Jehovisti, choďte preč!

J

Zobrazenia príspevku: 9 Počet veriacich na Slovensku, podľa sčítania ľudu z roku 2011, predstavoval 75,97% z celkového počtu obyvateľov – sme asi krajinou veriacich. Teda i pre mňa jestvuje konštanta, ktorá v mojom živote predstavuje silnú kotvu. Nemám na mysli boha peňazí, boha slávy, alebo nežného boha sexu. Mám na mysli Boha, vznešeného Stvoriteľa neba a Zeme. Vždy som si myslel, že...

Abram a Sáraj

A

Zobrazenia príspevku: 6 Boh povolal Abrama (neskoršieho Abraháma) z prosperujúceho chaldejského Uru. Nevyrastal ako nomád v stane, mal občianstvo bohatého mesta Ur. Na rušných trhoviskách Uru sa predával dovážaný tovar. Mestské ulice lemovali obielené domy so 14 miestnosťami vybavené vodovodom a kanalizáciou. Pravdepodobne vďaka bohabojnému predkovi Semovi Abram poznal Boha. Boh ho vyslal do...

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch