Značka (tág)eva

Prvý hriech

P

Zobrazenia príspevku: 11 Hneď v úvode Biblie v 3 kapitole 1. Mojžíšovej je zvláštna myšlienka. Potom, čo Adam s Evou odopreli Bohu poslušnosť a jedli, napriek Božiemu výslovnému zákazu, zo stromu Života ovocie, vzápätí pocitili stud nad svojou nahotou a zakryli sa figovými listami. 1. Mojžíšova 3. kapitola (). Boh ich vopred varoval, že zomrú, ak budú jesť z tohto stromu. V ten deň kedy jedli...

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch