Značka (tág)dopremietali

Ten film už dopremietali

T

Zobrazenia príspevku: 0 Sedeli sme oproti sebe. Biely obrus bol plný zákuskov. Priložila si k ústam šálku a jemne sa napila kávy. Stále klopila zrak. Ako v spomalenom filme sa nenáhlivo, ako keby unavene, pozrela na mňa. Obrovské mihalnice sa jej otvorili, začul som čarovný šum mora. Ústa našpúlila do spokojného úsmevu, jazykom si obradne olizla pery, ako keby sa chcela fotografovať. Nemohol som...

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch