Stvoriteľské dni

S

Biblia hneď vo svojom úvode v 1. kapitole 1. Mojžišovej (Genezis) popisuje stvorenie Zeme Bohom. Tento záznam urobil staroveký Mojžíš. Mnohí veria, že tak učinil pod božskou inšpiráciou. Mojžíš stvorenie popisuje tak, akoby sa asi javilo vtedajšiemu pozorovateľovi zo Zeme, keby mohol byť “pri tom”. Je popisovaný jednoduchým, ľahko chápavým jazykom, ktorému by rozumel i vtedajší človek. Mojžiš 1. knihu Mojžišovú dopísal v roku 1513 roku pr. n. letopočtom. Je treba upozorniť na jednu podstatnú vec “stvoriteľský deň” sa v Bilii myslí doba rôznych časových úsekov, a nie iba obyčajný 24 hodinový časový úsek.

Najskôr si prečítajte biblický záznam kronikára Mojžíša v 1. Mojžišovej 1. kapitole. Stvoriteľské počiny Boha Mojžíš popisuje nasledovne:

1. deň: Boh spôsobil, aby svetlo preniklo na povrch Zeme, vďaka čomu sa začal striedať deň s nocou.
2. deň: Boh vytvoril priestor, teda oddelil vodu na povrchu Zeme od vody vysoko nad zemským povrchom.
3. deň: Boh vytvoril súš a na nej rastliny.
4. deň: Boh spôsobil, aby sa Slnko, Mesiac a hviezdy stali viditeľnými z povrchu Zeme ako svetelné nebeské telesá.
5. deň: Boh vytvoril vodné živočíchy a lietajúce tvory.
6. deň: Boh vytvoril suchozemské živočíchy a ľudí.
Ohviezdičkujte článok!

Pridať komentár

Od herman

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch