Eunuch

E

Nie! Boli to chlapci na prahu dospelosti, ktorí boli dobrovoľne alebo nasilu kastrovaní. A často sa to robilo v mene náboženstva.

Po kastrácii ich hlas „nedospel“ zostal taký ako bol tesne pred kastráciou. Hlasívky dorástli len mierne, zatiaľ čo hrudník a bránica narástli do normálu. Kastrát mal telesnú silu muža, ale hlas chlapca — podľa vtedajších predstáv mal hlas anjela.

Pokiaľ ide o fungovanie sexuálnych orgánov boli to muži, ktorí neboli schopní plodivej sily. Vykastrovaní boli v období pred pubertou, mnohí uvádzajú že vtedy má hlas chlapca neuveriteľnú jemnosť a zároveň nebývalú dynamiku. Kastrácia musí byť vykonaná pred nástupom puberty, tu sa zastaví aj funkčný vývoj chlapčenských hlasiviek a hlas zostáva natrvalo detský. Farba zostávajúceho hlasu, ktorým sa bude kastrát po zvyšok života prezentovať sa dá tiež regulovať, podľa toho, kedy je kastrácia vykonaná. Odstraňovali sa semenníky ale často aj penis. Mnohí z čerstvo vykastrovaných čelili po odstránení semenníkov vysokým zničujúcim horúčkam. Podaktori po výkone zomreli.

Starovek a eunuchovia

Začali s tím Asýrčania pred niekoľkými tisícročiami. Často šlo o trest, najčastejšie za krádež. V starovekom Frieslande, čo je časť Holandska, ak chytili niekoho pri krádeži v kostole, skôr než bol popravený, vykastrovali ho. V Ríme v prvom storočí bola kastrácia zakázaná, ako neľudská praktika. Neskôr však bol výkon obnovený.

Mohamed vyhlásil, že ten kto kastruje, nepatrí k jeho nasledovníkom. Napriek tomu v moslimských krajinách používali kastrátov ako strážcov harémov i svätýň. I nasledkom toho sa obchod s vykastrovanými otrokmi veľmi rozšíril.

Kastráti v kresťanskom svete

Origenes bol známy prekladom Hebrejských písiem vo formáte šiestich stlpcov (Hexaplia). Vzal doslova Biblický text o tom, že existujú Eunuchovia, ktorí sa nimi stali pre nebeské kráľovstvo (Biblia tak zdôraznila duchovného človeka pre telesným). Origenes sám seba preto vykastroval. Neskôr tento svoj čin oľutoval.

Je zaujímavé, že na prvom Nicejskom koncile v roku 325 n. l. kastráciu katolícky zodpovední zavrhli. Dr. J. W. C. Wand, anglikánsky arcibiskup v Brisbane vyslovil obavy, že niektorí súčasníci Origena, či neskorší veriaci mohli tento jeho zúfalý čin opakovať a prejaviť tak skôr postoj pohanský, než novokresťanský.

Myslel, že mu dcéru zviedol, vykastroval ho

V r. 1118 sa Peter Abelard, filozof a študent teológie zamiloval do mladučkej Héloïse, ktorú vyučoval. Keďže Abelard ešte nebol pod nariadením celibátu, tajne sa s ňou oženil. No Fulbert, strýko dievčaťa, ktorý bol kanonikom rímskokatolíckej katedrály v Paríži, si myslel, že Abelard Héloïse zviedol, a preto ho dal násilím vykastrovať.

Zo začiatku katolíci kastráciu odmietali

Zdalo sa však, že na začiatku mala katolícka cirkev postoj ku kastrácii odmietavý. V pravoslávnej ale aj rímskokatolíckej liturgii zohrával dôležitú úlohu chrámový spev chóru, pričom jeho hlavnou zložkou bol chalanský soprán. Problémom však bola skutočnosť, že na začiatku puberty chlapcom hrubne hlas. Za náhradu sa dá použiť falzet, to však nie je ono. Falzet vzniká až pri tónoch, ktoré sú vyššie ako tóny, ktoré dokážu hlasivky prirodzene vylúdiť. Dobrou náhradou mohol byť ženský soprán, avšak ženy v kostoloch ani v prípade akejkoľvek inej produkcie, nesmeli spievať. To zakázali pápeži Sixtus V (1588) a asi o sto rokov pápež Inocent XI zákaz opakoval.

Od roku 1599 Vatikán verejne priznáva, že ma vo svojich radoch kastrátov. Na druhej strane však stálo pokrytecké, teologické nariadenie, že kto by sa zúčastnil kastrácie chlapca mal byť z Cirkvi exkomunikovaný. Cirkev však mala i naďalej neustály prísun predpubertálnych chlapcov, aby mohla nerušene uspokojovať svoje hudobné potreby.

Verejnosť kastráciu odmieta

Keď sa v roku 1898 postavila verejná mienka proti kastrétnym praktikám Cirkvi, pápež Lev XIII taktne poslal vatikánskych kastrátov do výslužby. Z vysokým odstupným a darovanou nehnuteľnosťou ich jednotlivo prepustil.

Encyclopædia Britannica hovorí o výkone samotnej kastrácie ako o „odpornej a hanebnej praktike“. A toto označenie je na mieste.

Ohviezdičkujte článok!

Pridať komentár

Od herman

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch