KategóriaČlánky

Články s pohľadmi na rôzne aktuálne témy.

Abram a Sáraj

A

Boh povolal Abrama (neskoršieho Abraháma) z prosperujúceho chaldejského Uru. Nevyrastal ako nomád v stane, mal občianstvo bohatého mesta Ur. Na rušných trhoviskách Uru sa predával dovážaný tovar. Mestské ulice lemovali obielené domy so 14 miestnosťami vybavené vodovodom a kanalizáciou. Pravdepodobne vďaka bohabojnému predkovi Semovi Abram poznal Boha. Boh ho vyslal do mesta Háran, kde zaopatril...

Stvoriteľské dni

S

Biblia hneď vo svojom úvode v 1. kapitole 1. Mojžišovej (Genezis) popisuje stvorenie Zeme Bohom. Tento záznam urobil staroveký Mojžíš. Mnohí veria, že tak učinil pod božskou inšpiráciou. Mojžíš stvorenie popisuje tak, akoby sa asi javilo vtedajšiemu pozorovateľovi zo Zeme, keby mohol byť “pri tom”. Je popisovaný jednoduchým, ľahko chápavým jazykom, ktorému by rozumel i vtedajší človek...

Prvý hriech

P

Hneď v úvode Biblie v 3 kapitole 1. Mojžíšovej je zvláštna myšlienka. Potom, čo Adam s Evou odopreli Bohu poslušnosť a jedli, napriek Božiemu výslovnému zákazu, zo stromu Života ovocie, vzápätí pocitili stud nad svojou nahotou a zakryli sa figovými listami. 1. Mojžíšova 3. kapitola (). Boh ich vopred varoval, že zomrú, ak budú jesť z tohto stromu. V ten deň kedy jedli, stratili svoju pôvodnú...

K básniacim alebo besnejúcim

K

Básnik je generálny riaditeľ ničoho, len zábleskov svetla a jemných pocitov. Básnik ich má plnú paletu. Niektorí sa tu (v literárnej FB skupine) mocujú a dusia vlastným hnevom vo svojich veršíkoch a to dokonca pravideľne. Je to už ich zavedený rukopis. Myslia si, že to množstvo vychŕstnutých emócii na papier z nich robí tých akurátnych umelcov. A nič nepovedia, aj keď sa snažia ohurovať. Snažia...

Tetička

T

Včera, okolo 16. hodiny dávali film. Volal sa Tetička – na ČT. Bol určený pamätníkom (1941) () jedna bohatá pani testovala svojich hnusných príbuzných. Zariadila to tak, že akože náhle zomrela. Rozbehol sa kolotoč hľadania jej testamentu. Ten frmol. Skrátim to: Nakoniec všetci vo filme zmúdreli, nenažraní príbuzní i tetička. To je úlohou umenia – naprávať ľudí. Zámok, kde teta žila...

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch