Abram a Sáraj

A

Boh povolal Abrama (neskoršieho Abraháma) z prosperujúceho chaldejského Uru. Nevyrastal ako nomád v stane, mal občianstvo bohatého mesta Ur. Na rušných trhoviskách Uru sa predával dovážaný tovar. Mestské ulice lemovali obielené domy so 14 miestnosťami vybavené vodovodom a kanalizáciou. Pravdepodobne vďaka bohabojnému predkovi Semovi Abram poznal Boha. Boh ho vyslal do mesta Háran, kde zaopatril svojho dvestopäť rokov starého otca a keď ten zomrel, vzal Abram svoju manželku Sáraj a Lóta, syna svojho brata, a všetok majetok, ktorý v Hárane nazhromaždil a duše (zrejme početné služobníctvo), ktoré získali v Hárane a vydali sa na cestu do kananskej krajiny. Abram prešiel krajinou až k miestu Sichem, ktoré sa nachádzalo asi 50 kilometrov severne od Jeruzalema. Abram napriek všetkým požehnaniam, ktoré ho na ceste sprevádzali, čelil obrovskej neistote.

Vo veku 75. rokov sa rozhodol, že pôjde a poslúchne svojho Boha. Veril, že sa o neho Boh, ktorý ho povolal, postará. Ten mu sľúbil, že ho spraví mocným patriarchom silného, početného n´ároda. V tejto dobe je so svojou vernou manželkou bez detí a bez potomstva. Vedený Jehovom porazil silných kráľov, ktorí uniesli jeho synovca Lóta. Následne Abram uznal autoritu veľkňaza Melchisedeka a odovzdal mu desatinu svojho ukoristeného majetku.

Jeho manželka Sáraj (neskôr prijala meno Sára) si uvedomila, že spolu s Abramom nemajú žiadnych potomkov, dedičov. Ešte predtým mu Boh sľubuje a robí s ním zmluvu o tom, že bude mať potomstva, ako je piesku na brehu mora. Abram zmluvu akceptuje a Boh ho nazýva svojim priateľom, pretože mu verne uveril.

Jeho manželka Sáraj mu dá za ženu svoju egypskú služku Hagar, aby s ňou splodil potomkov a ich dedičov. V prípade neplodného páru to bol bežný zvyk. Tento postup bol v súlade s Božím názorom – ešte neexistuje jasne definovaný Zákon 615-tich nariadení, ktoré boli zhrnuté do hlavných desiatich Božích prikázaní. Takže ustanovenia o smilstve nie sú v tej dobe ešte v platnosti.

Hagar s Abramom, ktorý už má 85 rokov otehotnie. V srdci Hagar sa rozvíja rýdzo ženský pocit. Pretože čoskoro porodí Abramovi potomka, svojou paniou Sáraj, manželkou Abrama, začne Hagar silno pohŕdať. Sáraj ju po hádke vyženie. Pri prameni na ceste do Šúru ju osloví Jehovov anjel. Hagar mu vyrozpráva, čo sa práve stalo. Ten jej dáva sľub, že jej potomstva raz bude nespočítateľne. A oznámi jej, že onedlho porodí chlapca a má mu dať meno Izmael. Anjel ju nakoniec poučí, aby sa Hagar vrátila domov ku svojej pani Sáraj.

Onedlho sa Hagar narodí chlapec a spolu s Abramnom a Sárou ho pomenujú Izmael.

Ohviezdičkujte článok!

Pridať komentár

Od herman

kategórie príspevkov

Najnovšie príspevky

Prejdite navrch